Μεταβίβαση Αγροτικών Αυτοκινήτων

Οι αγρότες που κατέχουν άδεια για αγροτικά οχήματα μπορούν υπό προυποθέσεις να μεταβιβάσουν τα οχήματα αυτά σε άλλους αγρότες.