Φορτηγά

trucks

Απαραίτητα έγγραφα για τελωνισμό αυτοκίνητων από χώρες ΕΟΚ,επιβατικών - φορτηγών - μοτοσυκλετών - οχημάτων ειδικών χρήσεων κτλ είναι τα κάτωθι

  • Άδεια κυκλοφορίας και τίτλος κυριότητος από χώρα αγοράς
  • Τιμολόγιο αγοράς(όταν αγοράζεται από έμπορο) ή ιδιωτικό συμφωνητικό όταν αγοράζετε απ τον τελευταίο ιδιόκτητη τότε θεωρείτε απ το ελληνικό προξενείο της περιοχής αγοράς
  • Εάν φορτωθεί και μεταφερθεί στην Ελλάδα με φορτηγό όταν παραλειφθεί το όχημα πρέπει μέσα σε 24 ώρες το cmr(φορτωτική) να προσκομισθεί στο τελωνείο για να εκδοθεί δήλωση άφιξης οχήματος ή εάν εκδοθούν ΤΣΟΛ πινακίδες και μεταφερθεί οδικώς θα πρέπει να ζητηθεί στα Ελληνικά σύνορα εισόδου δήλωση άφιξης οχήματος για το τελωνείο Θεσσαλονίκης.

Για τα μεταχειρισμένα φορτηγά ως υπολογίζεται η αξία η οποία δίδεται από την υπηρεσία αξιών + ναύλα 410€ μέχρι 3500kg μικτό βάρος ή 767€ για πάνω 3500kg μικτό βάρος.

Το κόστος εκτελωνισμού ενός φορτηγού υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα μαζί με την παραπάνω υπολογισθήσα αξία:

Μέχρι 3,5 Τόνους Πάνω από 3,5 Τόνους 
Ανοιχτά Κλειστά Βάσεις Όλα & Βάσεις
Καταλυτικά Συμβατικά κ.ε. Καταλυτικά Συμβατικά Καταλυτικά Συμβατικά Καταλυτικά Συμβατικά
7 % 9,1 % Έως 900 6 % 7,8 % 7 % 9,1 %

5 %

6,5 %
901 - 1400 14 % 18,2 %
1401 - 1600 18 % 23,4 %
1601 - 1800
1801 - 2000 21 % 27,3 %
2001 και άνω 26 % 33,8 %