Μοτοσυκλέτες

motorcycles-clip-art-vector

Απαραίτητα έγγραφα για τελωνισμό αυτοκίνητων από χώρες ΕΟΚ,επιβατικών - φορτηγών - μοτοσυκλετών - οχημάτων ειδικών χρήσεων κτλ είναι τα κάτωθι

  • Άδεια κυκλοφορίας και τίτλος κυριότητος από χώρα αγοράς
  • Τιμολόγιο αγοράς(όταν αγοράζεται από έμπορο) ή ιδιωτικό συμφωνητικό όταν αγοράζετε απ τον τελευταίο ιδιόκτητη τότε θεωρείτε απ το ελληνικό προξενείο της περιοχής αγοράς
  • Εάν φορτωθεί και μεταφερθεί στην Ελλάδα με φορτηγό όταν παραλειφθεί το όχημα πρέπει μέσα σε 24 ώρες το cmr(φορτωτική) να προσκομισθεί στο τελωνείο για να εκδοθεί δήλωση άφιξης οχήματος ή εάν εκδοθούν ΤΣΟΛ πινακίδες και μεταφερθεί οδικώς θα πρέπει να ζητηθεί στα Ελληνικά σύνορα εισόδου δήλωση άφιξης οχήματος για το τελωνείο Θεσσαλονίκης.

Η αξία της μοτοσυκλέτας ορίζεται ως η αξία όπως αυτή καθορίζεται από την υπηρεσία αξιών + 150€ ναύλα.

Το κόστος εκτελωνισμού μίας μοτοσυκλέτας υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα και της παραπάνω αξίας:

κ.ε. Ποσοστό επί της αξίας
126 - 249 2%
250 - 900 7%
901 - 1400 12%
1401 - 1600 14%
1601 - 1800 17%
1801 και άνω 25%