Εισαγωγές Εμπορευμάτων

Αναλαμβάνουμε τον τελωνισμό παντώς είδους εμπορεύματων.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παραλαβή εγγράφων από τα πρακτορεία τη παράδοση των εμπορευμάτων στον χώρο σας.
Σας παρέχουμε με ακρίβεια πληροφορείες για την προκοστολόγηση της εισαγωγής και την απαραίτητη προσκόμηση δικαιολογητικών εγγράφων.