Υβριδικά

hybrid-car-manufacturers

Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης.

Τα υβριδικά οχήματα δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης εφόσον υπάγονται στην οδηγία 94/12 ή μεταγενέστερη.