Τέλη Κυκλοφορίας 2013

Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης

  • Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών:

Κατηγορία

Κυλινδριμός κινητήρα  (κ.ε.)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας  (σε ευρώ)

Α

Έως

300

22

Β

301-

785

55

Γ

786-

1.071

120

Δ

1.072-

1.357

135

Ε

1.358-

1.548

240

ΣΤ

1.549-

1.738

265

Ζ

1.739

1.928

300

Η

1.929-

2.357

660

Θ

2.358-

3.000

880

Ι

3.001-

4.000

1.110

Κ

4.001-

και άνω

1.320

  • Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CΟ2 ανά χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
Κλιμάκιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)
 Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμμάριο εκπομπών CO2 (σε ευρώ)
 0-100
 0,00
 101-120
 0,90
 121-140
 1,10
 141-160
 1,70
 161-180
 2,25
 181-200
 2,55
 201-250
 2,80
 Άνω των 251
 3,40

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον α.ν. 89/1967 (Α΄ 132). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.