Εξαγωγές Οχημάτων - Τροχοφόρων

Electric Vehicles

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εξαγωγή οχημάτων και τροχοφόρων τόσο σε χώρες της ΕΟΚ όσο και διεθνώς.

Η νομολογία για κάθε κατηγορία εξαγωγής είναι διαφορετική:

 • Σε χώρες εντός ΕΟΚ οι απαραίτητες διαδικασίες και έγγραφα για την έκδοση των προσωρινής άδειας κυκλοφορίας (ΤΕΛΩΝΕΙΟ), προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας (ΤΣΟΛ), ασφάλειας και πράσινης κάρτας είναι τα κάτωθι:
  • Οριστική διαγραφή του οχήματος από την διεύθυνση συγκοινωνιών (παράδοση Ελληνικών πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας) και έκδοση βεβαίωσης οριστικής διαγραφής.
  • Τιμολόγιο ή Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή.
  • Δίπλωμα οδήγησης του οδηγού που θα μεταφέρει το όχημα στο εξωτερικό (Ευρωπαϊκό ή International).
 • Σε χώρες εκτός ΕΟΚ είναι απαραίτητες όλες οι παραπάνω διαδικασίες καθώς και:
  • Η διασάφηση των λεπτομερειών της εξαγωγής.
  • Το αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
  • Έκδοση EORI και ηλεκτρονική εξούδ.

Η κοστολόγιση του κάθε οχήματος προς εξαγωγή υπολογίζεται βάσει των κυβικών του αν αυτό είναι επιβατικό, μοτοσυκλέτα κτλ. ενώ τα φορτηγά και οι νταλίκες κοστολογούνται βάσει του μεικτού βάρους τους. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίστε μαζί μας.